اجتماعی فرهنگی
آیا سلامتی مردم آن قدر اهمیت دارد که اماکن مقدس و مهمی همچون حرم مطهر تعطیل شود؟
1399/03/06، 14:19:37
پاسخ   ( 1399/03/06 ؛  14:20:30 )

پاسخ

دستورات دینی مجموعه‌ای کامل از امور فردی و اجتماعی است و در آن مصلحت فرد و جامعه مدنظر است. از سوی دیگر دستورات دینی شامل واجبات و مستحبات است. اما گاهی مصلحت فرد و جامعه و یا مصداق واجبی با مستحبی با هم ناسازگار شده و متعارض می‌شوند. در چنین مواردی مصلحت اجتماعی مقدم بر مصلحت فردی است و واجب مقدم بر مستحب. محدودیت در تشرف به اماکن مقدس (که در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم گیری شد) نیز بر فرض آن بوده است که اجتماعات می‌تواند زمینه‌ساز گسترش بیماری کرونا باشد و به جمع زیادی از زائران و دیگر مردم، زیان برساند. لذا برای واجبی که حفظ جان مردم باشد، تشرف به حرم مطهر که مستحب بود محدودیت پیدا کرد.

بله، اگر ممانعت از حضور زائران در حرم‌های مطهر، به صورت کلی و دائمی باشد، به یقین محل سخن و انتقاد است همانطور که مقام معظم رهبری نیز با تاکید بر بررسی‌های کارشناسانه به این مهم اشاره کرده و فرمودند: «همان گونه که گفتم نظر کارشناسی‌شده در ستاد ملی مبارزه با کرونا را معتبر می‌دانم اما این بررسی را باید به کسانی سپرد که حقیقت و ضرورت دعا و توسل را درک می‌کنند آن وقت هر چه آن‌ها تصمیم بگیرند بنده و همه مردم به آن عمل خواهیم کرد»

 

کد 3029