اعتقادات
آیا دستورات دینی همچون نماز و روزه که در 1400 سال پیش صادر شده‌اند می‌توانند در زمان کنونی -که زندگی بشریت با مشکلاتی بزرگ همچون کرونا روبروست- هم باقی باشند؟
1399/03/06، 11:56:05
پاسخ   ( 1399/03/06 ؛  13:52:45 )

پاسخ

دستورات دینی به حکمت الهی و مبتنی بر مصالح بندگان جعل‌شده است. دستورات دینی هماهنگ با فطرت و در حد توان بشر است لذا محدود به مکان، زمان و شخصی خاص، نیست. اموری که از سر حکمت جعل‌شده باشند و مطابق با فطرت انسان باشند دیگر محدود به زمانی خاص نمی‌شوند که بگوییم اگر هزار و چهارصد یا دو هزار سال از آن گذشت، پس منسوخ‌شده یا نیاز به بازنگری دارد یا نیاز به دستوراتی جدید هستیم.

از دیگر سو کرونا و بیماری‌های بدتر از آن منافاتی با عمل به دستورات دینی ندارد، بلکه دستورات دینی در پیشگیری و درمان بیماری مؤثر است. دستوران دینی بر پایه عقل و مطابق با موازین مسلم علمی است. دین دستور به رعایت بهداشت و درمان می‌دهد، نماز هم روان انسان را آرامش می‌بخشد و در مبارزه با بیماری‌ها به وی توان بیشتر می‌بخشد. روزه نیز توان جسمی انسان سالم را، بالا می‌برد و در درمان برخی بیماری‌ها مؤثر. از دیگر سو روزه بر بیمارانی که گرسنگی و تشنگی برایشان ضرر دارد، واجب نیست.

از طرفی، شیوع بیماری‌های واگیر مانند کرونا، نیازمند رعایت دستورات بهداشتی و پرهیز از اجتماع است و با انجام نماز و روزه که یک تکلیف فردی است قابل‌جمع است و آسیبی به انجام آن نمی‌رساند.

آنچه گفته شد دلیلی است که دستورات دینی در شرایط سخت نه اینکه به حاشیه نمی‌رود بلکه بیشتر به کار می‌آید و کمک مردم در روزهای سخت است.

 

کد 1021