احکام شرعی
در برخی از مساجد در ایام کرونا نمازگزاران روی مهر یک دستمال کاغذی میگذارند آیا سجده بر دستمال کاغذی جایز است؟
1399/03/03، 14:59:24
پاسخ   ( 1399/03/03 ؛  15:09:47 )

پاسخ

به طور کلی سجده بر زمین و سنگ و چیزهای غیر خوراکی که از زمین می روید صحیح است، اما فتوای فقهای عظام نسبت به سجده بر دستمال کاغذی بر اساس آنچه در سایت‌های آنان مطرح شده به شرح ذیل است:

مقام معظم رهبری: اگر از چوب  و یا گیاهان ساخته شده، مانع ندارد.

آیت الله العظمی سیستانی: سجده بر اوراق و کاغذهای نوشتنی و یا بر دستمال‌های کاغذی جایز نیست مگر پس از حصول اطمینان به این که آن‌ها از چیزهای جایز السجود درست شده‌اند و همچنین سجده بر کاغذهایی که از پنبه و یا کتان و امثال آن‌ها ساخته می‌شوند جایز می‌باشد.

آیت الله العظمی مکارم: سجده بر کاغذ و دستمال کاغذی صحیح می باشد.

 

کد 2015