توزیع غذای مهمانسرای حضرت در بیمارستان های مشهد

جمعی از مسئولان آستان قدس رضوی و خدام این بارگاه منور با حضور در بیمارستان‌های شریعتی، امام رضا و قائم مشهد، غذای متبرک حضرتی را بین بیماران و کارکنان این بیمارستان توزیع کردند.