توزیع بیش از 2000 بسته مواد ضدعفونی در سطح شهر مشهد

بیش از 2000 بسته مواد شوینده و ضدعفونی به همت دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در سطح شهر مشهد توزیع شد.