ضدعفونی بخش‌های مختلف حرم مطهر رضوی

اقدامات پیشگیرانه بسیاری در روزهای اخیر در خصوص جلوگیری از انتشار بیماری‌های ویروسی همه‌گیر در سطح اماکن متبرکه رضوی و بخش‌های مختلف آستان قدس رضوی انجام شده است و رواق‌ها، صحن‌ها، ورودی حرم مطهر، سرویس‌های بهداشتی، خوردروهای زائر و بویژه محل‌های پرتردد چند نوبت در روز با استفاده از مواد ضدعفوني كننده و ماشین آلات مکانیزه به صورت گسترده ضدعفونی می‌شوند.